Đá nhám xếp BOSCH P40 100mm (linh hoạt) - 2608603699