Đế Sạc Pin nhanh BOSCH GAL 12V-40 (10.8V-12V) - 1600A01B8X