2608601690

Đĩa nhám xếp BOSCH Alox P80 đường kính 125mm, mã sản phẩm: 2608601690