1600A001CC

Pin sạc 18V BOSCH GBA 1.5Ah mã 1600A001CC