2608601676

Đĩa nhám xếp BOSCH Alox P60 đường kính 100mm – mã sản phẩm: 2608601676