Giao hàng – Vận chuyển

Giao hàng – Vận chuyển

1.Giao hàng nội thành

  • Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay khi xác nhận đơn hàng
  • Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROSTOCK VIỆT NAM
  • Giao đến công trình: Chấp nhận giao hàng đến địa điểm theo yêu cầu quí khách. Phí vận chuyển theo đơn vị vận chuyển

 2.Giao hàng khách các tỉnh:

  • Giao ngay tại kho CÔNG TY CỔ PHẦN PROSTOCK VIỆT NAM, quí khách có phương tiên vận chuyển riêng
  • Giao đến chành xe ( bến nhận hàng ) Quí khách thanh toán phí vận chuyển từ kho đến bến. Mức phí cụ thể
  • Giao hàng đến tỉnh: Phí vận chuyển được tính theo giá của bưu điện, các hãng vận chuyển

 

Bài viết liên quan